Tarieven

Kenningsmakingsgesprek​

Gratis

Alle volgende sessie/bijeenkomsten

€ 90,- per uur (incl. Btw) Intakegesprek, begeleidingsessies en afrondingssessie duren 60 minuten. Dit is inclusief voorbereiding, materiaal en verslaglegging.

Gesprekken op school en eindverslag begeleidingstraject

€ 90,- per uur

Vergoedingen

Vanaf 1 januari 2015organiseren gemeenten de toegang tot jeugdhulp en zijn zij verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd-GGZ zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. Zorgverzekeraars kunnen deze hulp wel via een aanvullende verzekering aanbieden.
Praktijk An heeft een overeenkomst met de gemeenten in Regio Zuidoost: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Indien u een verwijzing heeft van uw huisarts en/of een verwijzing door het Centrum van Jeugd en Gezin dan kunt u mogelijk voor een vergoeding via de Gemeente in aanmerking komen.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl of op de website van uw gemeente.

Aangezien Praktijk An is aangesloten bij de beroepsvereniging VvvK, vergoedt een aantal verzekeraars de consulten via het aanvullende pakket. Informeer altijd eerst bij uw eigen verzekeraar naar de mogelijkheden en de voorwaarden. Ga voor meer informatie naar de website van VvvK. Verzekeraar VGZ en daarbijbehorende verzekeraars vergoedt pas met ingang van 1 maart 2016.

Maandelijks ontvangt u een factuur die u zelf dient te betalen indien u via uw zorgverzekering de factuur vergoedt krijgt. Praktijk An is aangesloten bij de beroepsvereniging VvvK (Vereniging van en voor Kindertherapeuten): licentienummer A-15-192 en bij de overkoepelende beroepsvereniging.Declaraties vinden plaats onder:
  • AGB praktijkcode: 90-060542
  • AGB zorgverlenernummer: 90-100961
  • KvK nummer: 61854948
Op de dienstverlening van Praktijk An zijn de Algemene voorwaarden van de VvvK van toepassing. Bij aanvang van de behandeling van het kind tekent u een behandelovereenkomst.

VvvK

RBCZ

 

Kwaliteitsbewaking

Praktijk An is aangesloten bij de VvvK, beroepsvereniging van en voor Kindertherapeuten en staat ingeschreven bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) register.  Het lidmaatschap en registraties zijn een garantie voor de bewaking van de deskundigheid en kwaliteit. Regelmatig voer ik behandelevaluaties uit en heb ik intercollegiaal overleg, supervisie en leertherapie om de kwaliteit van mijn behandelingen te waarborgen.
Voor meer informatie over VvvK zie ook, www.vvvk.nl
 
Daanaast beschikt mijn praktijk over een gecertificeerd Kwaliteitssysteem: Het KIWA Keurmerk Zorg. Hierdoor voldoen ik als professional aan strenge registratie- en onderhoudseisen.
 
 
kiwa-logo

Klachten

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat graag het liefst van u. In een gesprek kunnen wij dan samen kijken naar een oplossing. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact op nemen met mijn beroepsvereniging VvvK (www.vvvk.nl) In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschillen instantie, de SCAG (www.scag.nl). Tevens ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en val ik onder hun tuchtrecht met Licentienummer Anja Zweers, 11764.

Ik sta altijd open voor een kennismaking!

Zij voelen zich nu beter...

Ik kan nu positiever denken
Anja is leuk en aardig, ze helpt mij goed met de dingen die ik lastig vind, bijv over pestgedrag op school. Ook heeft zij mijn juffen op school veel geleerd, hoe zij met mij om kunnen gaan. Ik heb ook geleerd om positiever te denken. Wanneer ik bij Anja ben, doen we altijd een leuk spelletje en krijg ik vaak snoepjes 🙂

 

Schuiven naar boven